1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

22 بهمن و خیزش مردم ایران

.
  

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دموكرات)

22 بهمن و خیزش مردم ایران

 

بار دیگر بیست و دوم بهمن‌ماه فرامی‌رسد و دیگربار ایرانیان به یاد روزی می‌افتند که پایان دوران سربلندی آنان و سرآغاز پس رفت و واپس ماندگی‌شان را رقم زد. سی‌ونه سال پیش، مردم که فریب‌های فرصت‌طلبان واپس‌گرا را باور کرده بودند به سودای وعده‌های پوچ و توخالی آنان به دامشان افتادند. در بیست و دوم بهمن پنجاه‌وهفت رستم ایران به چاه شغاد افتاد.

دیری نپایید که دزدان فریبکار نقاب از چهره زشت خود برداشته و بی‌شرمانه در هر زمینه‌ای به تاراج میهن پرداختند. با نخستین اعدام‌ها در بی دادگاه‌هایشان آشکار کردند که عدل و دادی در قاموسشان نیست. سپس به فرهنگ کهن و والای ایران و دستاوردهای آن در دوران پس از مشروطیت و به‌ویژه در دوران درخشان دو پادشاه پهلوی هجوم آوردند. زنان ایران را که پس از قرن‌ها بندگی و اسارت در حجاب ذلت و زبونی از بند آن رهاشده بودند، دیگربار به بند حجاب اجباری درآوردند، فرهیختگان کشور را از کار برکنار، دانشگاه‌هایش را بسته و دانشجویانش را به زندان افکندند.

فرجام تلخ چیرگی این وطن‌فروشان را تک‌تک مردم میهنمان با تمام وجود خویش دریافته‌اند؛ از مصادره و زندان گرفته تا شلاق و تعزیر و اعدام، از خروج گسترده دانش‌آموختگان و فرار مغزها گرفته تا جنگ ویرانگر و به فنا دادن جوانان و سرمایه‌های میهن درراه آمال‌های مالیخولیایی حاکمان رژیم، از نابودی محیط‌زیست گرفته تا دزدی‌های نجومی و صرف سرمایه و پول ایران و ایرانی در شام و حلب و فلسطین و یمن، همه و همه دردهایی هستند که ایرانیان با پیکره و جان خویش حس می‌کنند.

ایران اما امروز به پا خواسته است. هرروز در گوشه‌ای از میهنمان فرزندان غیور ایران‌زمین در خیابان‌ها و میدان‌های شهر ناقوس پایان حکومت ننگین فریبکاران و میهن فروشان را به صدا درآورده و نوید سرنگونی ضحاک را به دست ندا آقا سلطان‌ها و ستار بهشتی‌ها می‌دهند. شیر زنان ایران حجاب تحمیلی را از سر برمی‌دارند و پیش چشم ستمگران حاکم بر چوب می‌کشند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) که در سراسر تاریخ مبارزه خویش برای آزادی میهن همواره بر این باور بوده که خیزش مردمی و رهایی ایران‌زمین سرانجام فرامی‌رسد، بار دیگر با مردم ایران و خیزش دلیرانه آن‌ها تجدیدعهد می‌کند و پیوسته و با تمام توان خود پیشتیبان مبارزات و یاور پیکار بی‌امانشان بوده و خواهد بود.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران