1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران

.
  

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دموكرات)

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران

 

هفده دی در تاریخ معاصر ایران روزی بس درخشنده و ستودنی است. این روز یادآور و دست آورد تلاش‌های بانی ایران نوین رضاشاه بزرگ است. فرمانی برای شکستن دیوارهای تبعیض و برهم زدن واپس ماندگی زنان ایران.

به جرات می‌توان گفت که در تاریخ میهنان کمتر فرمانی چنین اثر نیک و ژرف فرهنگی داشته است. هرچند که کوشش‌های زنان فرهيخته و مبارز در دیگر کشورهای خارجی که براى به دست آوردن حقوق خود در شرايطی سخت و با کم‌ترین امكانات و تحمل خطرهای بزرگ از پای ننشسته بودند ترک‌های بزرگی را در دیوار تبعیض و برتری خواهی جنسی پدید آورده بود، اما شوربختانه زنان میهن ما از این حرکت سودی نبرده بودند. فرمان آزادی و برابری زنان کاری بس سترگ بود که میهن‌پرستی سخت‌کوش، با اراده و خستگی‌ناپذیر چون رضاشاه پهلوی را می‌طلبید.

براى ما ايرانيان كه در طول سال‌های سیاه سیطره نظام واپس‌گرای جمهورى اسلامى شاهد از بين رفتن حقوق بانوانمان بوده‌ایم، اين روز معناى ویژه‌ای دارد. به یاد داریم که رژیم از ابتدای پیدایشش چگونه با توسل به‌زور و خشونت تظاهرات زنان بر ضد حجاب اجباری را سرکوب کرد. شوربختانه جامعه ما و به‌ویژه مردان آن پا به پای زنان در اعتراض و تلاش برای از دست نرفتن حقوق بانوان که در طول سال‌های دوره پهلوی به‌دست‌آمده بودند همیاری نکردند.

حقوق زنان تنها محدود به حجاب نیست. نظام واپس‌گرای جمهوری اسلامی به‌صراحت در قانون خود ارزش زن را نیمی از ارزش مرد می‌داند. از قانون ارث گرفته تا گواهی در دادگاه، از قانون چند زنی و زناشویی موقت همه و همه گواهند که سردمداران این نظام به زنان چون کالا و اسباب خوش‌گذرانی می‌نگرند. بانوان میهنمان اما در ستیز برای باز پس گرفتن حقوقشان هرگز آرام ننشسته‌اند. شیر زنان ایران‌زمین در مبارزه‌ای مداوم همواره این نظام واپس‌گرا را به عقب رانده‌اند. اعتراضات و تظاهرات اخیر هم میهمانمان گواهی آشکار بر این است. دختران جوانی که بدون ترس از ددمنشان رژیم حجاب جهل و واپس‌گرایی را از سر برداشته آن را بر چوب می‌کنند، دخترانی که در دود سرکوب و اختناق مشتشان گره‌کرده و برافراشته است اینک سمبل مبارزه زنان نه در ایران که در همه جهان شده‌اند. مادران همگام با فرزندان خود برای حق‌طلبی به خیابان‌ها می‌آیند و با دست‌خالی رژیم سرکوبگر را به چالش می‌کشند. به‌راستی خوشا به حال کشوری که بانوانش چنين آزاده و دليرند و با اراده‌ای آهنین هرگز از پای نمی‌نشینند.

ما در حزب مشروطه ايران (ليبرال دموكرات) تلاش شبانه‌روزی بانوان ايران و تمامی تلاش گران حقوق زنان را ارج می‌نهیم، به مبارزه خستگی‌ناپذیرشان افتخار می‌کنیم و دست يكايك آنان را به گرمی می‌فشاریم. همواره در كنار آنان بوده و برای دست‌یابی به جامعه‌ای برابر و بى تبعيض از كوشش بازنخواهیم ايستاد.

ديری نخواهد پایید كه نظام واپس‌گرای جمهورى اسلامى از ميان می‌رود و فردایی روشن در انتظار میهن ما خواهد بود. به اميد آن روز، روز زن بر همه بانوان مبارز ایران‌زمین فرخنده باد.


پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران